Menu Close

Stel doelen, be happy!

Geplaatst op 21 mei 19 • 5 min.leestijd

U wilt groeien met uw bedrijf. U heeft een ambitie om dromen waar te maken. Daaraan ligt ongetwijfeld een degelijk plan ten grondslag. Maar inmiddels weet u ook dat een plan vaak geen praktische handleiding is. Daarom is het belangrijk om af en toe doelen te stellen. Doelen in delen. Om overzicht te houden en om af en toe een succesje te vieren. In deze blog staan wat punten die helpen bij het stellen van doelen. Wie zei ook alweer: “a plan is nothing, planning is everything”? Een belangrijk onderdeel van die planning is het werken aan doelen!

Hoe zat het ook alweer?

Even een uitstapje naar onze hersenen. Van heel jongs af aan, trainen we ons brein om uitdagingen aan te gaan en te overwinnen. Bewust en onbewust. Van liggen naar zitten, van zitten naar staan, van staan naar lopen en van lopen naar fietsen. Als we tastbare doelen stellen, stimuleren we ons brein. Daarnaast voelen we ons plezierig als we uitdagingen tot een goed einde brengen. Als de klus geklaard is, zitten we lekker in ons vel. Stel, u neemt zich voor om morgen 5 kilometer te joggen. Maar op het moment dat het zover is, heeft u geen zin. Herkenbaar! Maar toch gaat u. Is het dan niet lekker als u na afloop onder de douche staat met een tevreden gevoel? Happy dat de tegenzin is overwonnen en het doel is gehaald. Het is de beloning voor u zelf.

Niet alleen u, maar ook uw werknemers hebben echt iets aan het stellen en het halen van doelen. Meewerken aan een gemeenschappelijke uitdaging, stimuleert. Gezamenlijk resultaat is een overwinning voor de groep. En belangrijk voor u, het komt ook het resultaat van uw onderneming ten goede.

Omgekeerd geeft het ontbreken van doelstellingen het gevoel van gebrek aan richting. Waar gaan we heen? En dat werkt frustrerend. In plaats van overwinning ontstaat het gevoel van ontevredenheid. Met alle gevolgen van dien. 

Een persoonlijk Yeaz! tip. Schrijf uw doelen eens op. Dan kan het niet ontsnappen. Het staat nu echt op papier. Uitstel is heel herkenbaar, maar dat doen we later wel ; )

Afleiding?

Uw ondernemingsplan ging uit van een bepaald financieel resultaat. Natuurlijk, want winst is het middel om te kunnen groeien. Doel nummer één is in deze fase als ondernemer daarom vaak gericht op omzet en winst. Facturen, salarissen en andere vaste lasten moeten worden betaald en als het even kan, houdt u er zelf ook nog iets aan over. Als dat doel wordt gehaald, bent u blij, want zagen we eerder, zo werkt het brein.

De keerzijde van die focus op geld is dat het je niet meer loslaat. Het streven naar meer leidt niet zelden tot een tunnelvisie die kan uitmonden in burn-out klachten en uiteindelijk tot het mislukken van de onderneming.

Het is daarom belangrijk dat u vanaf het eerste moment ook als doel stelt dat u werkt aan uw rust en afleiding. Aan een gezonde balans tussen werk en privé. Ga bijvoorbeeld sporten of lekker met familie op pad. Want groeien moet ook gezond blijven.

Moet het groots?

De grote visionairs uit de geschiedenis hadden ook grote doelen. Zo is ‘the man on the moon-speech’ van President John F. Kennedy legendarisch. Amerikanen mochten weer trots zijn. En toen Neil Armstrong op 20 juli 1969 op de maan stapte én weer terug op aarde kwam, was daar het gevoel van overwinning en euforie.

Het stellen van grote, ambitieuze doelen is zeker niet verkeerd. Maar we moeten ook eerlijk zijn als we naar onszelf in de spiegel kijken. Mannen op de maan, het neerhalen van de Berlijnse muur, of het uitvinden van röntgentechnologie is niet iedereen gegeven. Het streven naar het waarmaken van te grote doelen moet niet verkeerd uitpakken. Het moet niet gaan tegenwerken. Daarom is het aan te raden dat uw doelen SMART zijn: Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Smart is bijvoorbeeld: "Ik wil de omzet van mijn bedrijf met X procent verhogen tegen het midden van het jaar", waarbij X realistisch en ook vooral haalbaar is. Gebaseerd op cijfers, ervaringen of resultaten die u eerder geeft behaald. Want, meten is weten!

Daarom is het ook aan te raden om aan al uw doelen een redelijke deadline te koppelen. Soms is dat een jaar, vaak korter. Per kwartaal, of per maand. Daar kunt u makkelijker zicht op houden. En uw to-do list wordt er korter van.

Hoeveel petten heeft u op?

In veel kleine bedrijven wordt van iedereen verwacht dat hij of zij meerdere ‘petten’ draagt. Multi-tasken lijkt het toverwoord, en iedereen springt in waar dat nodig is. Prachtig teamwork, maar er zit een randje aan. Een gebrek aan focus en leven naar de ‘waan van de dag’ gaat ten koste van het behalen van doelen. Het 'afvinken' van de to-do lijst wordt belangrijker.

Om dat tegen te gaan is het slimmer om uw doelen op volgorde van prioriteit te zetten. Klinkt eenvoudig, is het niet. Het vergt training en inzicht. Doe de belangrijkste dingen eerst. Dat geeft de broodnodige rust om uw bedrijf te leiden.

Zijn we er nu?

Is het formuleren van doelen de oplossing voor alles? Nou nee. Hoe belangrijk het ook is, het stellen van doelen moet ook geen doel op zich worden. U bent niet voor niets ondernemer. Dat betekent soms risico’s nemen. Door bewust iets anders te doen. Zelfs de meest waardevolle doelen zijn daarom vaak slechts het begin van het proces. Maar doelen geven kracht en positiviteit om verder te gaan. En helpen om ambities waar te maken.

Eenvoudig zakelijk lenen tot € 50.000

Geld Aanvragen