Menu Close

Privacy- en cookieverklaring

Dit is de privacy- en cookieverklaring voor de website www.yeaz.com van Svea Credit B.V. (hierna aangeduid als “ Yeaz”, “ wij” of “ ons”). Yeaz is gevestigd aan de Lage Gouwe 92 in Gouda. Onderaan deze privacy- en cookieverklaring vindt u meer uitgebreide bedrijfs- en contactinformatie.

Indien u gebruik maakt van onze website, verwerken wij (en door ons ingeschakelde derde partijen) mogelijk privacygevoelige gegevens van u. Dat kunnen ook persoonsgegevens zijn. Yeaz hecht er veel belang aan om uw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige manier te verwerken. In deze privacy- en cookieverklaring wordt aan u uitgelegd welke gegevens er worden verzameld, voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt en hoe hiermee door ons wordt omgegaan.

Yeaz raadt u aan om deze privacy- en cookieverklaring zorgvuldig te lezen. Houd er rekening mee dat deze privacy- en cookieverklaring regelmatig kan worden aangepast, bijvoorbeeld als er nieuwe functionaliteiten aan de website worden toegevoegd.

Algemene uitgangspunten

Yeaz acht het van groot belang om op een veilige en zorgvuldige manier met uw gegevens om te gaan. Daarom hanteert Yeaz verschillende kernwaarden:

 • Verstrekken van informatie. Wij willen u zo goed mogelijk informeren over hoe en waarom wij persoonsgegevens verwerken. Dat doet wij via deze privacy- en cookieverklaring.
 • Verzameling van persoonsgegevens beperken . Wij letten er nauw op dat de verzameling van persoonsgegevens beperkt blijft tot datgene wat nodig is voor uw gebruik van onze website en de diensten die u van ons afneemt.
 • Beveiligen van persoonsgegevens . Wij nemen maatregelen (zowel technisch als organisatorisch) om uw gegevens te beschermen en eisen dat ook van derde partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken.
 • Toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens . Wij vragen om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in de gevallen waarin dit op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is vereist.
 • Rechten van betrokkenen . Wij respecteren uw rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, zoals uw recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen.

In deze privacy- en cookieverklaring kunt u lezen hoe Yeaz deze kernwaarden in de praktijk brengt. Als u na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op via de gegevens zoals onderaan de verklaring vermeld.

Verwerking van uw persoonsgegevens

Als u gebruik maakt van onze website, laat u mogelijk persoonsgegevens achter. Welke persoonsgegevens dat zijn, hangt af van de functionaliteiten die u via de website gebruikt. Hieronder leggen wij per functionaliteit aan u uit welke persoonsgegevens wij van u verwerken en waarvoor deze persoonsgegevens worden gebruikt.

Lening aanvragen

Via de website kunt u direct een lening aanvragen. Voor het aanvragen van een lening hebben wij meerdere gegevens nodig. Een deel van deze gegevens zal door ons worden opgevraagd door middel van de door u verstrekte gegevens. Na het aanvragen van de lening is het mogelijk dat Yeaz contact met u opneemt om bepaalde zaken te verifiëren of te controleren. In het kader van het uitvoeren van onze dienst, wordt u daarom gevraagd om de volgende gegevens op te geven:

 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • NAW-gegevens
 • Bedrijfsgegevens
 • Bankgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geslacht

De door u verstrekte gegevens kunnen door Yeaz worden bewaard in overeenstemming met de daarvoor gestelde wettelijke termijnen of zolang u gebruik maakt van onze diensten. Mocht u uw aanmeldingsproces voor de lening niet voltooien, of indien u van besluit om van de lening af te zien, dan worden uw gegevens zo spoedig mogelijk verwijderd. Soms is het nodig om uw gegevens langer te bewaren, bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden over het annuleren van de lening. In dat geval worden u gegevens door ons bewaard zolang als redelijkerwijs nodig is.

Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens o.a. aan Economic Data Resources B.V. (EDR). EDR zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventuele negatieve bemerkingen ten aanzien van het bestuur/leiding van de onderneming. EDR gebruikt deze gegevens voor onderzoek naar de kredietwaardigheid en contactgegevens van u en uw onderneming. Als u bezwaar wilt maken of informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement.

Contact met Yeaz

Indien u vragen of opmerkingen hebt over onze producten of diensten, kunt u contact met ons opnemen per e-mail of telefonisch. Indien u een vraag aan ons stelt, kunnen wij bepaalde persoonsgegevens verwerken. In dit kader worden door u mogelijk de volgende persoonsgegevens aan ons verstrekt:

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • De gegevens die u aan ons mededeelt in uw bericht of vraag

Indien u ons een vraag stelt, is het mogelijk dat onze medewerker u vraagt om aanvullende gegevens te verstrekken als dit nodig is om uw vraag te kunnen afhandelen.

De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt per e-mail, worden door ons bewaard zolang dat nodig is om uw vraag op een passende manier af te handelen. Wij zullen uw persoonsgegevens verwijderen zodra het duidelijk is dat uw vraag naar tevredenheid is beantwoord.

Cookies

Yeaz maakt gebruik van cookies. Ook door derden die door Yeaz zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst als u onze website gebruikt. Een cookie is een klein tekstbestand dat met de website wordt meegestuurd en op uw apparaat wordt opgeslagen. De informatie die in een cookie wordt opgeslagen kan worden overgebracht naar onze eigen beveiligde servers of die van een door ons ingeschakelde derde partij. Deze informatie kan persoonsgegevens bevatten, zoals uw IP-adres.

Soorten cookies
Indien u onze website bezoekt, kunnen de volgende soorten cookies worden geplaatst:

 • Functionele cookies Deze cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat bepaalde onderdelen van de website goed werken en om de door uw opgegeven voorkeuren op te slaan.
 • Analytische cookies Deze cookies worden gebruikt om inzichtelijk te maken hoe u onze website gebruikt. Door middel van deze cookies kan Yeaz bijvoorbeeld zien welke (sub)pagina’s u bezoekt en hoe lang uw bezoek aan onze website duurt. Deze inzichten gebruikt Yeaz vervolgens om de website nog beter en gebruiksvriendelijker te maken.
 • Advertentie cookies Deze cookies worden gebruikt om in kaart te brengen welke websites u bezoekt en hoe u van deze websites gebruik maakt. Deze informatie maakt het mogelijk om u gericht advertenties te tonen voor producten en diensten waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. Wij laten zelf géén advertenties op onze website zien, maar u kunt wel advertenties van Yeaz tegenkomen indien u andere websites bezoekt.

Geplaatste cookies

Wanneer u onze website voor het eerst bezoekt, wordt er een banner getoond over het gebruik van cookies. Indien u op “akkoord” klikt in de banner, geeft u ons toestemming om de onderstaande cookies te plaatsen:

Aanbieder

Naam vaan de cookie

Soort cookie

Facebook

Facebook Connect

Advertentie cookie

Hotjar

Hotjar

Advertentie cookie

Google

Google Analytics

Analytische cookie

Google Tag Manager

Advertentie cookie

Wij hebben geen volledige controle over hetgeen de bovenstaande partijen zelf met de persoonsgegevens doen die via de geplaatste cookies worden verkregen. Meer informatie over de wijze waarop deze partijen de verkregen persoonsgegevens opslaan en wat zij met deze gegevens doen, kunt u vinden in de privacyverklaring van de betreffende partij. Houd er rekening mee dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen.

In- en uitschakelen van cookies

U kunt het plaatsen van cookies uitschakelen door uw browserinstellingen te wijzigen. Bekijk de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies. Houd er daarnaast rekening mee dat bepaalde functionaliteiten op de website mogelijk niet of slechts gedeeltelijk werken indien u de cookies uitschakelt.

Verwijderen van cookies

De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw sitebezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Raadpleeg de handleiding van uw browser voor uitgebreide instructies

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden waarnaar op onze eigen website verwezen wordt. Wij kunnen niet garanderen dat deze derde partijen op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van de betreffende website te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Beveiliging

Yeaz vindt het belangrijk om op een veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Om die reden bieden wij onze website aan via een beveiligde verbinding. Deze beveiliging kunt u in de meeste internetbrowser herkennen aan een groen slotje in de adresbalk. De persoonsgegevens die u via de website verstrekt, worden versleuteld verstuurd. Op die manier is het voor kwaadwillenden moeilijker om uw persoonsgegevens te onderscheppen. Ook intern werken wij er hard aan om uw persoonsgegevens op een veilige manier te verwerken. Zo hanteren wij intern beleid om een zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens te waarborgen.

Uw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • U kunt om uitleg vragen over welke persoonsgegevens er van u verwerkt worden en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij een bepaalde verwerking van persoonsgegevens willen beperken.
 • U kunt fouten laten corrigeren in verwerkte persoonsgegevens, of persoonsgegevens die verouderd of overbodig zijn laten verwijderen.
 • U kunt de toestemming die u via de website hebt gegeven om bepaalde persoonsgegevens te verwerken op ieder moment intrekken.
 • U kunt bezwaar aantekenen tegen de manier waarop u persoonsgegevens worden gebruikt.
 • U kunt vragen of wij uw gegevens over willen dragen naar een andere partij.

U kunt zich rechtstreeks tot Yeaz wenden indien u gebruik wilt maken van uw rechten, of als u een vraag hebt over de manier waarop Yeaz met uw persoonsgegevens omgaat. Zie daarvoor onze contactgegevens aan het einde van deze privacy- en cookieverklaring. Om misbruik te voorkomen, kan Yeaz u vragen om uzelf te identificeren indien u zich tot ons wendt om bepaalde wettelijke rechten uit te oefenen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpt Yeaz u graag verder als u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (de Nederlandse toezichthouder op het gebied van privacy) of een andere Europese privacytoezichthouder.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Contact- en bedrijfsgegevens

Adres Svea Credit B.V.
Lage Gouwe 2C
2801 LG Gouda

E-mail klantenservice@yeaz.com
Telefoonnummer 0850 640 113
KvK-nummer 70328714

Deze website maakt gebruik van cookies om ervoor te zorgen dat u de beste ervaring op onze website krijgt.

Ja, ik accepteer cookies